ติดต่อเรา

 

Telephone

     Tel: 02 641 5107 9

          : 02 641 4828 30

     Fax: 02 641 4826

Email

     lovebangkokbkk@gmail.com 

 

Opening Hours

     Mon - Fri: 8.30am - 5pm

 

Line QR Code
 

QR line.png

*ทางเราจะติดต่อคุณกลับ ผ่านทาง Email*

สมัครงาน

*ทางเราจะติดต่อคุณกลับ ผ่านทาง Email*

 

ตำแหน่งที่เราเปิดรับ

1.พนักงานประเมิน

          

คุณสมบัติ

 -    ปวส. - ปริญญาตรี

 -    มีประสบการณ์ด้านการประเมินอย่างน้อย 1 ปี

 -    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 -    สามารถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้

 -    ถ้ามีรถยนต์ / รถจักรยานยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2.ผู้ประเมินหลัก

 

คุณสมบัติ

 -    เป็นผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ

 -    เป็นผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจาก กลต.

 -    ปริญญาตรีขึ้นไป

 -    มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

 -    สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี