top of page

บริษัท กรุงเทพประเมินราคา จำกัด

 เราเป็นบริษัทที่ให้บริการในการประเมินมูลค่า

ทรัพย์สินต่าง ๆ  ทั้งในนามบุคคล  เอกชนและส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา และสหกรณ์ต่าง ๆ  โดยตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการประเมินสินทรัพย์ต่างๆ 

ความเชี่ยวชาญ

  เรามีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินประเภทที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน

ประสบการณ์

เรามีบุคคลกรผู้มีประสบการณ์ทางด้านการประเมินราคายาวนานกว่า 29 ปี

การรับรอง

บริษัทเรายังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ให้เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

รูปตึก.jpg
front_road_s.jpg
IMG_6862.JPG

             จากประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินมากกว่า 29 ปี จึงถือได้ว่าเป็นบริษัทฯ

         ที่มีการก่อตั้งมาอย่างยาวนานเคียงคู่กับวงการประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย

         ดังนั้นจึงทำให้บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาทรัพย์สินทุกประเภท

          ประกอบด้วย

  • ทรัพย์สินประเภทที่มีตัวตน (Tangible Assets) ได้แก่ ที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง       บ้านพักอาศัย เครื่องจักร รวมถึงทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ต่างๆ อาทิเช่น อาคารสำนักงาน อาคารศูนย์การค้า อาคารโรงแรม โรงงาน คอนโดมิเนียม อพาร์ทเม้นท์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ รีสอร์ท สนามกอล์ฟ โครงการจัดสรร กิจการโรงไฟฟ้าทุกประเภท พื้นที่ร้านค้า เครื่องใช้และอุปกรณ์ และทรัพย์สินประเภทสังหาริมทรัพย์อื่นๆ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เรือ เป็นต้น                                                                                                                              

  • ทรัพย์สินประเภทที่ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ได้แก่ สิทธิการเช่า สัญญาเช่า สัมปทานบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้า ทรัพย์ทางปัญญา มูลค่าหุ้น และมูลค่ากิจการ เป็นต้น                                                                                                                                                               

          ดังจะเห็นได้จากผลงานที่ผ่านมา นอกจากนี้ บริษัทฯยังได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ      กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นผู้ประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

IMG_6888.JPG
IMG_6875.JPG
IMG_6868.JPG

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

โลโก้กรมที่ดิน.jpg

กรมที่ดิน

โลโก้กลต.jpg

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โลโก้ธนาคารแห่งไทย.jpg

ธนาคารแห่งประเทศไทย

โลโก้สมาคม1.jpg

สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

โล้โก้ชมรม.jpg

ชมรมนักบริหารงานประเมินราคา-สมาคมธนาคารไทย

โลโก้สมาคม2.jpg

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

โลโก้กระทรวง.jpg

กระทรวงการคลัง

bottom of page